87 views
เคยคิดว่าสักวันหนึ่ง ประวัติศาสตร์คนเสื้อแดง ต้องถูกชำระ ทุกคนต้องได้รับรู้สิ่งที่เสื้อแดงถูกฆ่า ถูกจับติดคุก ถูกใส่ร้าย แต่ตอนนั้นคิดว่าคงมาจากนักการเมือง วันนี้เสื้อแดงถูกชำระ แต่กลับมาจากประชาชนด้วยกัน มาจากเด็กๆ ที่กล้าหาญ รักในเสรีภาพ มีแต่คำขอบคุณจากใจ และอยากบอกให้เด็กๆ อย่าหยุดฝัน แม้ทั้งชีวิตคนเสื้อแดงตายจากไปแล้ว ก็จงเปลี่ยนประเทศนี้ให้ได้ ประชาชนมีแต่ประชาชนด้วยกันเท่านั้นที่จะดูแลกันและกัน #MindsTH #ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ
thumb_up15thumb_downrepeat6chat_bubble