BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập II - QUYỀN BÍNH PHẦN III: Dấu ấn Nguyễn Văn Linh Tóm tắt Chương 12: Cởi trói Thời kỳ “trăng mật” của TBT Nguyễn Văn Linh, vai trò của ông trong việc mở ra một không gian tự do hơn cho báo chí, văn nghệ và xét lại vụ Nhân văn Giai phẩm...See more

Get replies from creators like HoangLam

thumb_upthumb_downchat_bubble

More from HoangLam

PHONG VÂN MẠN ĐÀM (Kỳ 55): GIẢ TIẾNG GÀ MẠNH THƯỜNG QUÂN THOÁT HIỂM; ĐỐT GIẤY NỢ PHÙNG HOAN PHỤC NHÂN TÂM Lời bạch: Mạnh Thường Quân nuôi 3000 kẻ sĩ, lúc nguy nan nhờ sức gà gáy chó sủa mà thoát khỏi hang cọp. Về đến nước Tề, ông lại càng cung kính tiếp đãi kẻ sĩ hơn. Danh...See more

LỊCH SỬ VIỆT NAM THỜI TỰ CHỦ - BÀI 29 TRẦN THÁI TÔNG: THỜI THIÊN ỨNG CHÍNH BÌNH [1232-1250]. Niên hiệu: Kiến Trung 1225-1231 Thiên Ứng Chính Bình 1232-1250 Nguyên Phong 1251-1257 Triều Vua Trần Thái Tông với 8 năm thời Kiến Trung đã trình bày ở phần trên; xin khảo...See more

VIRUS: BÓC TRẦN, VACCINE: THỨC TỈNH - KỲ 4: KHÔNG PHẢI CORONA, ĐCS TRUNG QUỐC MỚI LÀ VIRUS HUỶ DIỆT NHÂN LOẠI Virus Vũ Hán đang khiến cả thế giới hoảng loạn chao đảo. Nhưng Phật gia giảng: “Không có gì là ngẫu nhiên”. Dường như nó cũng là một sự sắp xếp vô tình mà hữu ý để...See more

More from HoangLam

PHONG VÂN MẠN ĐÀM (Kỳ 55): GIẢ TIẾNG GÀ MẠNH THƯỜNG QUÂN THOÁT HIỂM; ĐỐT GIẤY NỢ PHÙNG HOAN PHỤC NHÂN TÂM Lời bạch: Mạnh Thường Quân nuôi 3000 kẻ sĩ, lúc nguy nan nhờ sức gà gáy chó sủa mà thoát khỏi hang cọp. Về đến nước Tề, ông lại càng cung kính tiếp đãi kẻ sĩ hơn. Danh...See more

LỊCH SỬ VIỆT NAM THỜI TỰ CHỦ - BÀI 29 TRẦN THÁI TÔNG: THỜI THIÊN ỨNG CHÍNH BÌNH [1232-1250]. Niên hiệu: Kiến Trung 1225-1231 Thiên Ứng Chính Bình 1232-1250 Nguyên Phong 1251-1257 Triều Vua Trần Thái Tông với 8 năm thời Kiến Trung đã trình bày ở phần trên; xin khảo...See more

VIRUS: BÓC TRẦN, VACCINE: THỨC TỈNH - KỲ 4: KHÔNG PHẢI CORONA, ĐCS TRUNG QUỐC MỚI LÀ VIRUS HUỶ DIỆT NHÂN LOẠI Virus Vũ Hán đang khiến cả thế giới hoảng loạn chao đảo. Nhưng Phật gia giảng: “Không có gì là ngẫu nhiên”. Dường như nó cũng là một sự sắp xếp vô tình mà hữu ý để...See more