121 views
กำลังค่อยๆทำแบบเรียนใหม่สำหรับพวกเราที่สนใจ ทำใส่ใน Google Classroom ถ้าใครสนใจ นะมีบทเรียนและแบบฝึกหัดให้ทำ แต่ยังช้าอยู่เพราะมีสิ่งอื่นที่ต้องทำพร้อมกันหลายอย่าง สนใจก็บอกมานะครับ เมื่อแบบเรียนและแบบฝึกหัดพร้อมแล้วจะเชิญเข้า มีคนหนึ่งในพวกเราฝึกช่วยเป็นครูด้วย ผมพอใจมาก ใน gclassroom เราจะใช้ video, voice, texts, และอื่นๆได้อีกมากด้วย อาจไม่สมบูรณ์นักเพราะทำตามกำลัง แต่จะพยายามให้ดีที่สุด จะบอก link ให้อีกที @spkmind
thumb_up10thumb_downrepeat3chat_bubble2