163 views
ความหวาดกลัวของฝ่ายความมั่นคงต่อการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาไม่ใด้อยู่ที่มีflash mobเป็นรายจังหวัดทุกวัน แต่ความหวาดกลัวจะอยู่ที่การuprising ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันเดียวกันน่ะครับ ชำนาญ จันทร์เรือง #mindsTH #Thailand
thumb_up24thumb_downrepeat7chat_bubble