68 views
ดู The Secret แล้วได้ยิน Quote นึงมา มันเข้ากับสถานการณ์บ้านเราสุดๆ เลย "หากคุณต่อต้านสงคราม ก็จงสนับสนุนสันติภาพ หากคุณต่อต้านความหิวโหย ก็จงสนับสนุนให้ผู้คนมีกิน หากคุณต่อต้านนักการเมืองบางคน ก็จงสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามของเขา" - Hale Dwoskin จาก The Secret Quote นี้พยายามจะบอกว่า เราต้องให้ความสนใจในสิ่งที่เราต้องการ ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ต้องการครับ แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าจะเห็นในสิ่งที่ไม่ต้องการ เพราะในทางตรงข้ามมันทำให้เราพูดได้ว่า "นี่แหละสิ่งที่เราต้องการ" #MindsTH #Thailand
thumb_up5thumb_downrepeat2chat_bubble