More from ปิ้กกะเอง

play_circle_outline

เสื้อเหลืองคือจุดเริ่มต้นของความเป็นสลิ่ม แต่ผู้เริ่มต้นบอกว่าผมไม่ใช่สลิ่ม ปัดให้พ้นตัวดีนะครับ #MindsTH #thailand #thaipolitics #thaidemocracy

More from ปิ้กกะเอง

play_circle_outline

เสื้อเหลืองคือจุดเริ่มต้นของความเป็นสลิ่ม แต่ผู้เริ่มต้นบอกว่าผมไม่ใช่สลิ่ม ปัดให้พ้นตัวดีนะครับ #MindsTH #thailand #thaipolitics #thaidemocracy