More from บอยบอยของมู่มู่

play_circle_outline

เสื้อเหลืองคือจุดเริ่มต้นของความเป็นสลิ่ม แต่ผู้เริ่มต้นบอกว่าผมไม่ใช่สลิ่ม ปัดให้พ้นตัวดีนะครับ #MindsTH #thailand #thaipolitics #thaidemocracy

การวางฉาก การวางภาพ การถ่ายภาพ การวางฟ้อนท์ การวางกรอบ มันคุ้นจังเลยครับ #MindTH #Thailand

แล้วของฝั่งตัวเองไม่ตรวจเลยหรือ สลิ่มจ๋า อีดอก #MindsTH #Thailand #Thaipolitics #Thaidemocracy

More from บอยบอยของมู่มู่

play_circle_outline

เสื้อเหลืองคือจุดเริ่มต้นของความเป็นสลิ่ม แต่ผู้เริ่มต้นบอกว่าผมไม่ใช่สลิ่ม ปัดให้พ้นตัวดีนะครับ #MindsTH #thailand #thaipolitics #thaidemocracy

การวางฉาก การวางภาพ การถ่ายภาพ การวางฟ้อนท์ การวางกรอบ มันคุ้นจังเลยครับ #MindTH #Thailand

แล้วของฝั่งตัวเองไม่ตรวจเลยหรือ สลิ่มจ๋า อีดอก #MindsTH #Thailand #Thaipolitics #Thaidemocracy