อ่านฟรี ร้อยกว่าเล่ม งานของปรีดี-งานเกี่ยวกับปรีดี รวบรวมไว้เป็น E-Book แด่คนรุ่นหลัง สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้รวบรวมงานของปรีดี-งานเกี่ยวกับปรีดี ไว้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) รวมทั้งยังมีบทความ ข้อเขียนของปรีดีในโอกาสต่างๆ รวมไว้ให้ผู้สนใจได้อ่านฟรี โดย E-Book มีทั้งสิ้น 47 เล่ม งานเขียนของปรีดี เช่น บทความ บทวิจารณ์ ข้อเขียนต่างๆ 135 เรื่อง E-book ซึ่งเขียนโดยปรีดี อาทิ "เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร" ปาฐกถาของ ปรีดี พนมยงค์ ต่อนักศึกษาไทยในฝรั่งเศส ปี 2517 หนึ่งปีหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 , "ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้า และ 21 ปีที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน" , "พระเจ้าช้างเผือก" นวนิยายที่ประพันธ์โดยปรีดี หนังสือเกี่ยวกับปรีดี อาทิ "ความทรงจำจากบ้านชานกรุงปารีส ปัจฉิมชีวิตของ รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์" โดย จินดา ศิริมานนท์ เล่าถึงชีวิตบั้นปลายของปรีดี เขียนคำชี้แจงโดย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ , "รัฐบุรุษปรีดี พนมยงค์ ผู้อภิวัฒน์" โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ , "ปรีดีบรรณานุสรณ์" หนังสือซึ่งออกในวาระครบ 116 ปี ชาตกาล ของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ส่วนบทความ ข้อเขียนของปรีดี อาทิ “จดหมายถึงท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม” (เขียนที่นครกวางตุ้ง 16 สิงหาคม 2507) ตีพิมพ์ ใน สุพจน์ ด่านตระกูล,ชีวิตและผลงานของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ "บางเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะราษฎรและระบบประชาธิปไตย" จัดพิมพ์โดย นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร เนื่องในโอกาส 24 มิถุนายน 2515. กรุงเทพ : นีติเวชช์, 2515 (ปรีดีเขียนลงวันที่ 24 มิถุนายน 2515) "นายปรีดี พนมยงค์ ตอบสัมภาษณ์ ตะวันใหม่ เรื่อง จุดอ่อนของการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย 2475 กับเหตุที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจนถคงทุกวันนี้ " 11 พค.2523 E-Book หนังสือของปรีดีและเกี่ยวกับปรีดี : https://pridi.or.th/th/libraries/e-book งานเขียนของปรีดี https://pridi.or.th/th/libraries/writing Cr.ติ่งการเมือง #thailand

121Upvotes
62Reminds
close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!