More from Moredrama

GDP พี่ไทย by IMF

53 views ·

ก่อนที่มรึงจะด่าใครว่าชังชาติและไล่ออกจากประเทศ มรึงควรเลิกคิดก่อนว่ารบ.ประยุทธคือ”ชาติ” #รัฐบาลประยุทธไม่ใช่ชาติ .......เเต่........ #ชาติคือประชาชา .......และ...... #Fuckprayuthไม่แปลว่าอยากเย็ด

44 views ·

กำลังซึ้งงงง555 #mindsth #thailand

44 views ·

More from Moredrama

GDP พี่ไทย by IMF

53 views ·

ก่อนที่มรึงจะด่าใครว่าชังชาติและไล่ออกจากประเทศ มรึงควรเลิกคิดก่อนว่ารบ.ประยุทธคือ”ชาติ” #รัฐบาลประยุทธไม่ใช่ชาติ .......เเต่........ #ชาติคือประชาชา .......และ...... #Fuckprayuthไม่แปลว่าอยากเย็ด

44 views ·

กำลังซึ้งงงง555 #mindsth #thailand

44 views ·