ตอนนี้หาแพชชั่นไม่เจอ อาจารย์พ่อถาม ดีเพรสอีกแล้วหรือเปล่า แต่ก็ไม่คิดว่าดีเพรสนะ... มั้ง
2Upvotes

More from Moredrama

ขายเก่ง!

37 views ·
โรม คือ สส น้ำดีที่กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดในสภา ถ้ามันเป็นเรื่องจริง มันเกินไป อห! #saverangsiman
26 views ·

More from Moredrama

ขายเก่ง!

37 views ·
โรม คือ สส น้ำดีที่กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดในสภา ถ้ามันเป็นเรื่องจริง มันเกินไป อห! #saverangsiman
26 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!