More from thairecorder

สัญญาณ“ปรับ”ครม. คำตอบชัดเจนจาก”หม่อมเต่า” สะเทือนถึง"บิ๊กตู่" : Matichon TV เป็นรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ภายในพรรครวมพลังประชาชาติไทย หลัง"หม่อมเต่า" ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ลาออกจากหัวหน้าพรรค ที่จะส่งผลสะเทือนถึงการปรับคณะรัฐมนตรี #Thailand #mindsth #thaipolitics #มายส์ #มายส์ไทย #การเมือง #ไทย matichon tv https://www.youtube.com/watch?v=qruc357rwPQ
31 views ·

คนเลี้ยงลิง...............

27 views ·

More from thairecorder

สัญญาณ“ปรับ”ครม. คำตอบชัดเจนจาก”หม่อมเต่า” สะเทือนถึง"บิ๊กตู่" : Matichon TV เป็นรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ภายในพรรครวมพลังประชาชาติไทย หลัง"หม่อมเต่า" ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ลาออกจากหัวหน้าพรรค ที่จะส่งผลสะเทือนถึงการปรับคณะรัฐมนตรี #Thailand #mindsth #thaipolitics #มายส์ #มายส์ไทย #การเมือง #ไทย matichon tv https://www.youtube.com/watch?v=qruc357rwPQ
31 views ·

คนเลี้ยงลิง...............

27 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!