ส.ว. มีไว้ทำไม? (2): ย้อนดูรากเหง้าในประวัติศาสตร์สากล | INTERREGNUM EP.10

รายการ Interregnum ซีรีส์ “ส.ว. มีไว้ทำไม?” ตอนนี้เป็นตอนที่ 2 ผมจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปดู ที่มาที่ไปของวุฒิสภาในประวัติศาสตร์โลก ซึ่งแน่นอนว่าต้องย้อนไปดูถึงสมัยโรมัน เรื่อยมาจนถึงช่วงหลังปฏิวัติฝรั่งเศส ผมจะเล่ารายละเอียดของวุฒิสภาโรมัน และสมัยนโปเลียนของฝรั่งเศส ว่าด้วยเรื่องระบบกลไกการทำงานและหน้าที่รวมถึงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของวุฒิสภา เพื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันว่ามีความคล้ายคลึงแตกต่างกันอย่างไรบ้าง แม้ตัวอย่างที่ผมยกมาครั้งนี้จะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของวุฒิสภาไทย แต่รับรองว่านี้สนุกมากครับ เพราะถ้าลองมาเทียบๆ กับหลายประเทศ มันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเท่าไหร่ เพราะวุฒิสภาส่วนใหญ่มันคือที่รวมกันของคนที่ไม่ลงเลือกตั้ง คนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้อื่น คนที่ไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย และเป็นสภาที่มีอำนาจแปลกๆ ที่สุดท้าย จะมาต่อต้านอำนาจประชาชนในที่สุด ฟังรายการ Interregnum ได้หลายช่องทางทั้ง Apple Podcasts / SoundCloud / Spotify / Google Podcast / Youtube #mindsth #thaipolitics #มายส์ #มายส์ไทย #การเมือง #ไทย คณะก้าวหน้า - Progressive Movement https://www.youtube.com/watch?v=i0SajGw7X5E

2Upvotes

More from thairecorder

ลงไทยชนะ แถมโฆษณา สล็อดรถถัง

38 views ·

2m distancing rule under review despite warnings from scientists - BBC News

34 views ·

สืบหาอยู่

57 views ·

More from thairecorder

ลงไทยชนะ แถมโฆษณา สล็อดรถถัง

38 views ·

2m distancing rule under review despite warnings from scientists - BBC News

34 views ·

สืบหาอยู่

57 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!