More from thairecorder

นักเศรษฐศาสตร์ดังเตือน COVID-19 ทำเศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะตกต่ำ 10 ปี I เศรษฐกิจ Insight 25 พ ค 63

22 views ·

ยอมให้ตรวจสอบ

21 views ·

ชายวัย 46 เครียดโดนไล่ออกจากงาน ทิ้งจม.สั่งเสียภรรยา ก่อนคิดสั้นลาโลก

27 views ·

More from thairecorder

นักเศรษฐศาสตร์ดังเตือน COVID-19 ทำเศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะตกต่ำ 10 ปี I เศรษฐกิจ Insight 25 พ ค 63

22 views ·

ยอมให้ตรวจสอบ

21 views ·

ชายวัย 46 เครียดโดนไล่ออกจากงาน ทิ้งจม.สั่งเสียภรรยา ก่อนคิดสั้นลาโลก

27 views ·