More from thairecorder

Overview-วรรณสิงห์เตือนอุ้มวันเฉลิมทำสังคมใกล้ระเบิด ปชป.ถล่มรัฐบาลชี้แจงห่วย จี้ประวิตรคุยเตียบัน

51 views ·

เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

55 views ·

Overview-ประยุทธ์หมดสภาพ คนอยากให้เป็นนายกเหลือร้อยละ 11 โพลหนุนยุบสภา ญาติวีรชนพฤษภา 35 จี้ลาออก

42 views ·

More from thairecorder

Overview-วรรณสิงห์เตือนอุ้มวันเฉลิมทำสังคมใกล้ระเบิด ปชป.ถล่มรัฐบาลชี้แจงห่วย จี้ประวิตรคุยเตียบัน

51 views ·

เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

55 views ·

Overview-ประยุทธ์หมดสภาพ คนอยากให้เป็นนายกเหลือร้อยละ 11 โพลหนุนยุบสภา ญาติวีรชนพฤษภา 35 จี้ลาออก

42 views ·