Overview-วรรณสิงห์เตือนอุ้มวันเฉลิมทำสังคมใกล้ระเบิด ปชป.ถล่มรัฐบาลชี้แจงห่วย จี้ประวิตรคุยเตียบัน

#mindsth #thaipolitics #มายส์ #มายส์ไทย #การเมือง #ไทย VOICE TV https://www.youtube.com/watch?v=_LUIw42fJ4o

8Upvotes

More from thairecorder

เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

55 views ·

Overview-ประยุทธ์หมดสภาพ คนอยากให้เป็นนายกเหลือร้อยละ 11 โพลหนุนยุบสภา ญาติวีรชนพฤษภา 35 จี้ลาออก

42 views ·

ยอมให้ตรวจสอบ

61 views ·

More from thairecorder

เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

55 views ·

Overview-ประยุทธ์หมดสภาพ คนอยากให้เป็นนายกเหลือร้อยละ 11 โพลหนุนยุบสภา ญาติวีรชนพฤษภา 35 จี้ลาออก

42 views ·

ยอมให้ตรวจสอบ

61 views ·
close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!