More from thairecorder

สุมหัวคิด - 'รัฐสวัสดิการ' คือสิทธิที่ประชาชนพึงมีอย่างถ้วนหน้า

17 views ·

ยอมให้ตรวจสอบ

17 views ·

ระทึก!!! เจ้าหน้าที่ไล่จับ "ชาวประมง" ใช้อวนสามเหลี่ยมลากหอยแอบคราดหอยในทะเล

34 views ·

More from thairecorder

สุมหัวคิด - 'รัฐสวัสดิการ' คือสิทธิที่ประชาชนพึงมีอย่างถ้วนหน้า

17 views ·

ยอมให้ตรวจสอบ

17 views ·

ระทึก!!! เจ้าหน้าที่ไล่จับ "ชาวประมง" ใช้อวนสามเหลี่ยมลากหอยแอบคราดหอยในทะเล

34 views ·