งดลงข่าว วรงค์ ปารีณา โจ นูโว เดียร์ เนชั่น แรมโบ้อีสาน เหรียญทอง
4Upvotes
2Reminds

More from thairecorder

เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

26 views ·

TNN ข่าวเย็น | ชาวประมงลุกฮือ ปิดอ่าวบ้านดอนอีกรอบ

19 views ·

ยอมให้ตรวจสอบ

27 views ·

More from thairecorder

เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

26 views ·

TNN ข่าวเย็น | ชาวประมงลุกฮือ ปิดอ่าวบ้านดอนอีกรอบ

19 views ·

ยอมให้ตรวจสอบ

27 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!