สุมหัวคิด - 'รัฐสวัสดิการ' คือสิทธิที่ประชาชนพึงมีอย่างถ้วนหน้า

รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563 “รัฐสวัสดิการ” ในมุมมองของ ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ คือสวัสดิการที่รัฐจะให้นั้นเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ที่ประชาชนควรจะได้รับสิทธินั้นอย่างถ้วนหน้า โดยไม่แบ่งตามกลุ่มอาชีพหรือยากดีมีจน ซึ่งจะแตกต่างจากการให้เฉพาะกลุ่ม ที่จะทำให้เกิดการตกหล่นหรือเหลื่อมล้ำ โดยมีเป้าหมายในการทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะต้องมีหลักประกันทั้งทางด้านสุขภาพ รายได้และการศึกษา #mindsth #thaipolitics #มายส์ #มายส์ไทย #การเมือง #ไทย VOICE TV https://www.youtube.com/watch?v=KHq35rC-zRs

3Upvotes

More from thairecorder

ทำได้ไหมเล่า......

71 views ·

Talking Thailand - 'อ.วิโรจน์' ซัด 'ประชาธิปัตย์' ไม่ฟัง ส.ส.ตัวแทนประชาชน...ระวังตัวให้ดี!

40 views ·

ไม่ถึง......

41 views ·

More from thairecorder

ทำได้ไหมเล่า......

71 views ·

Talking Thailand - 'อ.วิโรจน์' ซัด 'ประชาธิปัตย์' ไม่ฟัง ส.ส.ตัวแทนประชาชน...ระวังตัวให้ดี!

40 views ·

ไม่ถึง......

41 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!