นี่มันกฎหมายลิดลอนสิทธิความเป็นมนุษย์ชัดๆ แค่ความเป็นมนุษย์ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเลย คนที่ปล่อยให้มีกฎหมายบ้าๆนี่คิดอะไรอยู่ ทนมาได้ยังไง สะใจที่คนอื่นโดน ไม่คิดบ้างหรอว่าถ้าตัวเองโดนบ้างจะเป็นยังไง ความเป็นคนยังมีอยู่ในจิตใจบ้างมั้ย #CancelArticle112 #Cancle112 #Stop112 #CancelCriminal112 #CancleSection112

124Upvotes

More from bainte

ตอนนี้คงเป็นผลจากคนรุ่นก่อนที่ไม่สนใจจนมันบานปลายมาถึงทุกวันนี้ อย่ามาโทษเด็กว่าหัวรุนแรง ในขณะที่พวกคุณเพิกเฉยต่อการทุจริตมาโดยตลอด #politicsth #CancelCriminal112 #CancelArticle112 #Stop112 #MindsTH

230 views ·

More from bainte

ตอนนี้คงเป็นผลจากคนรุ่นก่อนที่ไม่สนใจจนมันบานปลายมาถึงทุกวันนี้ อย่ามาโทษเด็กว่าหัวรุนแรง ในขณะที่พวกคุณเพิกเฉยต่อการทุจริตมาโดยตลอด #politicsth #CancelCriminal112 #CancelArticle112 #Stop112 #MindsTH

230 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!