นี่งงคนรุ่นก่อนๆมากว่าทำไมถึงทนกับสิ่งที่ชนชั้นนำมันทำกับเราได้ขนาดนี้ ทนให้ตัวเองถูกโขลกสับยิ่งกว่าทาส คถณค่าชีวิตต่ำกว่าสัตว์ คือไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงฝักใฝ่ความเป็นทาสได้ถึงขนาดนี้ ไม่คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์คนนึงบ้างหรอ ไม่อยากมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตบ้างเลยรึไง #mindsth #MindsTH #CancelCriminal112 #Cancle112 #politicsth
17Upvotes
4Reminds

More from bainte

ตอนนี้คงเป็นผลจากคนรุ่นก่อนที่ไม่สนใจจนมันบานปลายมาถึงทุกวันนี้ อย่ามาโทษเด็กว่าหัวรุนแรง ในขณะที่พวกคุณเพิกเฉยต่อการทุจริตมาโดยตลอด #politicsth #CancelCriminal112 #CancelArticle112 #Stop112 #MindsTH

230 views ·

More from bainte

ตอนนี้คงเป็นผลจากคนรุ่นก่อนที่ไม่สนใจจนมันบานปลายมาถึงทุกวันนี้ อย่ามาโทษเด็กว่าหัวรุนแรง ในขณะที่พวกคุณเพิกเฉยต่อการทุจริตมาโดยตลอด #politicsth #CancelCriminal112 #CancelArticle112 #Stop112 #MindsTH

230 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!