ตอนนี้คงเป็นผลจากคนรุ่นก่อนที่ไม่สนใจจนมันบานปลายมาถึงทุกวันนี้ อย่ามาโทษเด็กว่าหัวรุนแรง ในขณะที่พวกคุณเพิกเฉยต่อการทุจริตมาโดยตลอด #politicsth #CancelCriminal112 #CancelArticle112 #Stop112 #MindsTH

28Upvotes
1Downvote

More from bainte

เป็นครูเป็นอาจารย์แต่ไม่เคยให้เด็กแสดงออกทางความคิด เพียงแค่เขาคิดต่างจากตัวเอง ถึงไม่แปลกใจไงที่การศึกษาไทยมันวนอยู่แค่ในกะลา อคติกับเด็กขนาดนี้ มีจรรยาบรรณบ้างมั้ย มาสอนคนทำไม ในเมื่อจิตใจตัวเองยังขัดเกลาไม่ได้เลย #educationth #ThaiEducation #MindsTH #mindsth #politicsth

300 views ·

More from bainte

เป็นครูเป็นอาจารย์แต่ไม่เคยให้เด็กแสดงออกทางความคิด เพียงแค่เขาคิดต่างจากตัวเอง ถึงไม่แปลกใจไงที่การศึกษาไทยมันวนอยู่แค่ในกะลา อคติกับเด็กขนาดนี้ มีจรรยาบรรณบ้างมั้ย มาสอนคนทำไม ในเมื่อจิตใจตัวเองยังขัดเกลาไม่ได้เลย #educationth #ThaiEducation #MindsTH #mindsth #politicsth

300 views ·
close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!