เศรษฐกิจพังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว.....

#mindsth #thaipolitics #thaiDailynewscartoon #ไทย #มายส์ #มายส์ไทย #การเมือง #การ์ตูนการเมือง Dailynews

119Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from thairecorder

ยอมให้ตรวจสอบ

34 views ·

More from thairecorder

ยอมให้ตรวจสอบ

34 views ·