ไม่เอา 112 แล้วก็ไม่เอาคิงด้วยค่ะ ไม่ต้องการ! ประเทศจะเจริญและไม่เหลื่อมล้ำถ้าไม่มีครอบครัวนี้
120Upvotes
21Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ymsigl

เดี๋ยวนะ มีคนโดนกม 112 เพราะโพสต์รูปเสียดสี สุนัขทรงเลี้ยงเนี่ยนะ!? อหตลกแล้วประเทศไทยอิสัส #Stop112 #No112#mindsth #thailand

480 views ·
ยกเลิก112แล้วยกเลิกพรบ.คอมด้วยนะครับ อย่าให้มีเคสแบบคุณนิรนามเกิดขึ้นอีกเลย #mindsth
26 views ·

จะด่าว่าเหี้ยยังสงสารเหี้ย เพราะเหี้ยคงประเสิรฐกว่าพวกมันมากๆ #SaveWanchalearm #Stop112 #No112 #MindsTH #ThaiPolitics

32 views ·

More from ymsigl

เดี๋ยวนะ มีคนโดนกม 112 เพราะโพสต์รูปเสียดสี สุนัขทรงเลี้ยงเนี่ยนะ!? อหตลกแล้วประเทศไทยอิสัส #Stop112 #No112#mindsth #thailand

480 views ·
ยกเลิก112แล้วยกเลิกพรบ.คอมด้วยนะครับ อย่าให้มีเคสแบบคุณนิรนามเกิดขึ้นอีกเลย #mindsth
26 views ·

จะด่าว่าเหี้ยยังสงสารเหี้ย เพราะเหี้ยคงประเสิรฐกว่าพวกมันมากๆ #SaveWanchalearm #Stop112 #No112 #MindsTH #ThaiPolitics

32 views ·