เครือเจริญโภคภัณฑ์ ชวนร่วมปันสุข ย่านตรอกจันทน์ I TNNข่าวเที่ยง I 2/6/63

#mindsth #thaipolitics TNN ONLINE https://www.youtube.com/watch?v=Lxc4EmV8BzM

12Upvotes

More from thairecorder

แผน 3ป. ขออยู่ต่ออำนาจ 8 ปี

34 views ·

ร่มเตียงพัทยาเปิดบริการแล้ว/โรงหนังพ่นยา เตรียมเปิด 6 มิ.ย. I TNNข่าวเที่ยง I 2/6/63

53 views ·

WakeUpThailand ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563

49 views ·

More from thairecorder

แผน 3ป. ขออยู่ต่ออำนาจ 8 ปี

34 views ·

ร่มเตียงพัทยาเปิดบริการแล้ว/โรงหนังพ่นยา เตรียมเปิด 6 มิ.ย. I TNNข่าวเที่ยง I 2/6/63

53 views ·

WakeUpThailand ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563

49 views ·