🍁 Tìm Nhau 1 🍁 - @mybluelove - Tìm nhau trong tiềm thức Nỗi nhung nhớ sao vừa Hỏi nhau về ký ức Đã thuộc về nhau chưa? Tìm nhau như Ngưu Chức Trong chuyện kể xa xưa Mỗi thu về háo hức Gặp nhau khóc cho mưa Tìm nhau trong đời thực Bóng ai nhòa trong mưa Để lòng ta thổn thức Theo bước tình duyên đưa Tìm nhau trong náo nức Nhớ chuyện thời đón đưa Để lòng thêm rạo rực Niềm thương nhớ có thừa? 🌧️⛈️🌧️ 🍁 Tìm nhau 2 🍁 Tìm nhau ta tìm mãi Rồi có gặp nhau không Xót xa lòng xa ngái Bạc trắng mái tóc bồng Tìm nhau buổi sớm mai Sương còn trắng trên đồng Bàn chân buồn đi mãi Bước qua cả bão giông Tìm nhau đường còn dài Qua phố sá người đông Mắt dõi tìm hoang hoải Có ai tìm ra không Tìm nhau trong tương lai Tay níu vào khoảng trống Bước chân buồn đọng lại Mắt dõi vào hư không! 🍁 @mybluelove 🍁

🍂 TÌM... 🍂 Tìm nhau trong cõi lặng Nghe giọt sầu rơi mau Bóng ngày loang trong nắng Cánh chim chiều nghiêng chao Tìm nhau trong xa vắng Mắt môi buồn xanh xao Giọt tình cay men đắng Nghe cõi hồn hanh hao Tìm nhau trong đêm trắng Khúc nghê thường chênh vao Gió qua miền yên ắng Lá bên trời lao xao Tìm nhau trong sâu lắng Trái tim dường nghe đau Mai này đời im vắng Biết có còn thương nhau? 🍂(30/5/2020) 🍂

15Upvotes
3Reminds

More from Tình Xanh

Tìm Nhau Tìm nhau trong tiềm thức Nỗi nhung nhớ sao vừa Hỏi nhau về ký ức Đã thuộc về nhau chưa? Tìm nhau như Ngưu Chức Trong chuyện kể xa xưa Mỗi thu về háo hức Gặp nhau khóc cho mưa Tìm nhau trong đời thực Bóng ai nhòa trong mưa Để lòng ta thổn thức Theo bước tình duyên đưa Tìm nhau trong náo nức Nhớ chuyện thời đón đưa Để lòng thêm rạo rực Niềm thương nhớ có thừa? 🌧️⛈️🌧️

🍂 TÌM... 🍂 Tìm nhau trong cõi lặng Nghe giọt sầu rơi mau Bóng ngày loang trong nắng Cánh chim chiều nghiêng chao Tìm nhau trong xa vắng Mắt môi buồn xanh xao Giọt tình cay men đắng Nghe cõi hồn hanh hao Tìm nhau trong đêm trắng Khúc nghê thường chênh vao Gió qua miền yên ắng Lá bên trời lao xao Tìm nhau trong sâu lắng Trái tim dường nghe đau Mai này đời im vắng Biết có còn thương nhau? 🍂(30/5/2020) 🍂

109 views ·

Mong Gì Đứng lại đi, đứng lại đi Tình trốn chạy, rượt mà chi Cõi lòng ơi, đừng nhung nhớ Người xa vắng, có mong gì Đứng lại đi, đứng lại đi! 🥀🥀🥀

128 views ·

More from Tình Xanh

Tìm Nhau Tìm nhau trong tiềm thức Nỗi nhung nhớ sao vừa Hỏi nhau về ký ức Đã thuộc về nhau chưa? Tìm nhau như Ngưu Chức Trong chuyện kể xa xưa Mỗi thu về háo hức Gặp nhau khóc cho mưa Tìm nhau trong đời thực Bóng ai nhòa trong mưa Để lòng ta thổn thức Theo bước tình duyên đưa Tìm nhau trong náo nức Nhớ chuyện thời đón đưa Để lòng thêm rạo rực Niềm thương nhớ có thừa? 🌧️⛈️🌧️

🍂 TÌM... 🍂 Tìm nhau trong cõi lặng Nghe giọt sầu rơi mau Bóng ngày loang trong nắng Cánh chim chiều nghiêng chao Tìm nhau trong xa vắng Mắt môi buồn xanh xao Giọt tình cay men đắng Nghe cõi hồn hanh hao Tìm nhau trong đêm trắng Khúc nghê thường chênh vao Gió qua miền yên ắng Lá bên trời lao xao Tìm nhau trong sâu lắng Trái tim dường nghe đau Mai này đời im vắng Biết có còn thương nhau? 🍂(30/5/2020) 🍂

109 views ·

Mong Gì Đứng lại đi, đứng lại đi Tình trốn chạy, rượt mà chi Cõi lòng ơi, đừng nhung nhớ Người xa vắng, có mong gì Đứng lại đi, đứng lại đi! 🥀🥀🥀

128 views ·