ตอนอยู่ทวิตอยากไปเม้นคุยกับคนอื่นเขานี่ไม่กล้าเลย เหมือนเขามีพรรคมีพวกกันแล้ว ยิ่งแอคใหญ่ๆ นี่แล้วใหญ่ ได้แต่นั่งอ่านที่เขาคุยกัน มาอยู่นี่กูเม้นไปทั่วเลยคุณเป็นใครไม่รู้แต่อยากคุยด้วย นุเหงานุมะมีเพื่อน แหะๆ #mindsth
162Upvotes
30Reminds