นายราบระบุว่า “หากจีนยังคงเดินหน้าการออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ เราจะยกเลิกข้อจำกัด 6 เดือน และอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทาง BNO สามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อการทำงานหรือการศึกษาได้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งจะเป็นหนทางไปสู่การเป็นพลเมืองของอังกฤษได้ในอนาคต” #HongKong #standwithhongkong #thailandstandwithhongkong #MilkTeaAlliance #mindsth
59Upvotes
15Reminds

More from Mars

อายเด็กมันบ้าง ไรบ้าง #mindsth

111 views ·
ฮ่องกงเตือนสหรัฐฯ ระวังดาบสองคม หากเพิกถอนสถานะพิเศษทางการค้า และเรียกร้องให้สหรัฐฯ หยุดก้าวก่ายกิจการภายในของจีน วันที่ 29 พ.ค. รอยเตอร์รายงานว่า รัฐบาลฮ่องกงเรียกร้องให้สหรัฐฯ หยุดก้าวก่ายกิจการภายในของจีน ในประเด็นกฎหมายความมั่นคงที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของสภา และเตือนว่าการเพิกถอนสถานะพิเศษทางการค้าของฮ่องกงจะกลายเป็น "ดาบสองคม" ที่ทิ่มแทงสหรัฐฯ เอง https://www.facebook.com/photo?fbid=1303009650068310&set=a.153956988306921 #HongKong #standwithhongkong #thailandstandwithhongkong #MilkTeaAlliance #mindsth
384 views ·
"ทรัมป์" ลงนามคำสั่งบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ วันที่ 29 พ.ค. ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหาร ที่มีเป้าหมายเพื่อยกเลิกการคุ้มครองทางกฎหมายบางประการของสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเดิมทีไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้โพสต์ หากคำสั่งนี้มีการบังคับใช้เป็นกฎหมาย สื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่นทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก จะเปิดกว้างสำหรับการถูกดำเนินการทางกฎหมายมากกว่าเดิม และอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของรัฐบาลยิ่งขึ้น https://www.facebook.com/photo?fbid=1302929140076361&set=a.153956988306921 #mindsth
111 views ·

More from Mars

อายเด็กมันบ้าง ไรบ้าง #mindsth

111 views ·
ฮ่องกงเตือนสหรัฐฯ ระวังดาบสองคม หากเพิกถอนสถานะพิเศษทางการค้า และเรียกร้องให้สหรัฐฯ หยุดก้าวก่ายกิจการภายในของจีน วันที่ 29 พ.ค. รอยเตอร์รายงานว่า รัฐบาลฮ่องกงเรียกร้องให้สหรัฐฯ หยุดก้าวก่ายกิจการภายในของจีน ในประเด็นกฎหมายความมั่นคงที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของสภา และเตือนว่าการเพิกถอนสถานะพิเศษทางการค้าของฮ่องกงจะกลายเป็น "ดาบสองคม" ที่ทิ่มแทงสหรัฐฯ เอง https://www.facebook.com/photo?fbid=1303009650068310&set=a.153956988306921 #HongKong #standwithhongkong #thailandstandwithhongkong #MilkTeaAlliance #mindsth
384 views ·
"ทรัมป์" ลงนามคำสั่งบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ วันที่ 29 พ.ค. ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหาร ที่มีเป้าหมายเพื่อยกเลิกการคุ้มครองทางกฎหมายบางประการของสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเดิมทีไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้โพสต์ หากคำสั่งนี้มีการบังคับใช้เป็นกฎหมาย สื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่นทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก จะเปิดกว้างสำหรับการถูกดำเนินการทางกฎหมายมากกว่าเดิม และอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของรัฐบาลยิ่งขึ้น https://www.facebook.com/photo?fbid=1302929140076361&set=a.153956988306921 #mindsth
111 views ·