ผ่องศรี แซ่จึง สับแก้โควิด-19 ต้องทำให้คนในประเทศมีกำลังซื้อ ไม่ใช่ไปซื้อกับนายทุน : Matichon TV

#mindsth #thaipolitics matichon tv https://www.youtube.com/watch?v=fxS-0schEPk

5Upvotes

More from thairecorder

ผู้ว่าการรถไฟฯ เร่งแก้ปัญหาผู้บุกรุกการใช้พื้นที่เด็ดขาด I เศรษฐกิจ Insight 29 พ ค 63

58 views ·

ผู้ว่าการรถไฟฯ เร่งแก้ปัญหาผู้บุกรุกการใช้พื้นที่เด็ดขาด I เศรษฐกิจ Insight 29 พ ค 63

110 views ·

“อีซีเจ็ท” เล็งหั่นพนักงาน 30%-ลดฝูงบิน I ย่อโลกเศรษฐกิจ 29 พ ค 63

56 views ·

More from thairecorder

ผู้ว่าการรถไฟฯ เร่งแก้ปัญหาผู้บุกรุกการใช้พื้นที่เด็ดขาด I เศรษฐกิจ Insight 29 พ ค 63

58 views ·

ผู้ว่าการรถไฟฯ เร่งแก้ปัญหาผู้บุกรุกการใช้พื้นที่เด็ดขาด I เศรษฐกิจ Insight 29 พ ค 63

110 views ·

“อีซีเจ็ท” เล็งหั่นพนักงาน 30%-ลดฝูงบิน I ย่อโลกเศรษฐกิจ 29 พ ค 63

56 views ·