เห็นประยุทธ์อภิปรายในสภาแล้วอยากตะโกนดังๆ ว่า...ฉันอยู่นี่ (i here)

Get replies from creators like ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

thumb_upthumb_downchat_bubble
103upvotes
23reminds