ใครศึกษาการถอนเงินจากโปรแกรม Minds แล้วบ้างครับ

thumb_upthumb_downchat_bubble
35upvotes
2reminds

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ใครอยากเห็นสองคนนี้อภิปรายในสภาบ้างครับ?

ทูตสหรัฐฯ ถามกรณีไทย ยังคงขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้าน "วิษณุ" เผยชี้แจงเหตุผล 2 ข้อที่จำเป็นต้องขยายเวลา

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ใครอยากเห็นสองคนนี้อภิปรายในสภาบ้างครับ?

ทูตสหรัฐฯ ถามกรณีไทย ยังคงขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้าน "วิษณุ" เผยชี้แจงเหตุผล 2 ข้อที่จำเป็นต้องขยายเวลา