หนทางพิสูจน์ม้า และเวลาพิสูจน์คน ใครถอยและใครทน พิสูจน์ได้เมื่อภัยมา

Get replies from creators like ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

thumb_upthumb_downchat_bubble
41upvotes
6reminds

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ใครอยากเห็นสองคนนี้อภิปรายในสภาบ้างครับ?

ทูตสหรัฐฯ ถามกรณีไทย ยังคงขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้าน "วิษณุ" เผยชี้แจงเหตุผล 2 ข้อที่จำเป็นต้องขยายเวลา

💸สวัสดีวันพฤหัสครับทุกท่าน ตอนนี้สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและติดตามมากที่สุดคือการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เกี่ยวกับ พรก. เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ว่ารัฐบาลชุดนี้จะนำเงินกู้อันนี้ไปทำอะไรบ้าง ฝ่ายค้านไม่มีพรรคไหนไม่เห็นด้วยกับการกู้เงิน กู้ได้ครับ...See more

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ใครอยากเห็นสองคนนี้อภิปรายในสภาบ้างครับ?

ทูตสหรัฐฯ ถามกรณีไทย ยังคงขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้าน "วิษณุ" เผยชี้แจงเหตุผล 2 ข้อที่จำเป็นต้องขยายเวลา

💸สวัสดีวันพฤหัสครับทุกท่าน ตอนนี้สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและติดตามมากที่สุดคือการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เกี่ยวกับ พรก. เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ว่ารัฐบาลชุดนี้จะนำเงินกู้อันนี้ไปทำอะไรบ้าง ฝ่ายค้านไม่มีพรรคไหนไม่เห็นด้วยกับการกู้เงิน กู้ได้ครับ...See more