More from 🌹🌹🌹ilkying 🌹🌹🌹

ความฉิบหายที่รัฐบาลขายชาติสร้างไม่หยุดหย่อน #CPTPP #NoCPTPP #MindsTH #Minds

29 views ·

ได้ฟังคำพูดแล้วทำให้รู้สึกได้มากขึ้นว่า โคตรเปลืองภาษีเลยว่ะ

19 views ·

🍱โครงการ WINFOOD - วินฟู้ด ส่งอาหารถึงมือท่านราคาปกติหน้าร้านโดยพี่วินมอเตอร์ไซค์ ร้านค้าขายของได้เพิ่มไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์ พี่วินมีรายได้เพิ่ม ร้านค้าและมอเตอร์ไซค์วินไหนต้องการเข้าร่วมโครงการติดต่อมาได้เลยครับ นำร่องโครงการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ช่วงบ่ายลงพื้นที่แจกข้าวกล่องพี่วินพร้อมเก็บข้อมูลสำหรับทำโครงการครับ

16 views ·

More from 🌹🌹🌹ilkying 🌹🌹🌹

ความฉิบหายที่รัฐบาลขายชาติสร้างไม่หยุดหย่อน #CPTPP #NoCPTPP #MindsTH #Minds

29 views ·

ได้ฟังคำพูดแล้วทำให้รู้สึกได้มากขึ้นว่า โคตรเปลืองภาษีเลยว่ะ

19 views ·

🍱โครงการ WINFOOD - วินฟู้ด ส่งอาหารถึงมือท่านราคาปกติหน้าร้านโดยพี่วินมอเตอร์ไซค์ ร้านค้าขายของได้เพิ่มไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์ พี่วินมีรายได้เพิ่ม ร้านค้าและมอเตอร์ไซค์วินไหนต้องการเข้าร่วมโครงการติดต่อมาได้เลยครับ นำร่องโครงการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ช่วงบ่ายลงพื้นที่แจกข้าวกล่องพี่วินพร้อมเก็บข้อมูลสำหรับทำโครงการครับ

16 views ·