รุกครับ รุกก็คือรับได้อยู่

695Upvotes
5Reminds

More from บัสไม่น่ารักรึเปล่า

เอามาสู้เด็กมันหน่อย 😏

1.43k views ·
ฉันทะเลาะกับหมาทุกวัน ทุกคนรู้ ข้างบ้านรู้ ฉันตะโกนเสียงดังตลอด ฉันจะไม่ยอมตามเช็ดฉี่มันหรอกค่ะ !!
517 views ·
ใครสนใจเกี่ยวกับประเด็น 4,000 โครงการ แนะนำเล่มนี้ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” แล้วจะเห็นภาพว่าโครงการเหล่านั้นไม่ได้เป็นแค่การพัฒนาหรือสร้างภาพลักษ์อย่าลืมว่าแรกเริ่มของโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงสงครามเย็น และแน่นอนว่ารอบข้างเราเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งศัตรูตัวร้ายในสายตาของคอมมิววนิสต์นอกจากทุนนิยมแล้วอีกอย่างก็คือระบอบกษัตริย์ ตัวโครงการนี้ในยุคแรกถึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดึงคนชายขอบที่มีแนวโน้มว่าจะฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ให้ยังอยู่กับระบอบกษัตริย์ แล้วอีกส่วนหนึ่งหลังพ้นช่วงสงครามเย็นมาแล้วเนี่ย พวกโครงการเหล่านี้มันยังถูกใช้ในการสร้างโครงข่ายในการสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มชนชั้นนำกับกลุ่มปัญญาชนที่อยู่ชายขอบซึ่งตัวกลุ่มปัญญาชนเหล่านี้เนี่ยแหละที่จะเป็ตัวช่วยในการ propaganda ให้กลุ่มคนที่มีสถานะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสังคม รู้สึกว่าได้อยู่ในพื้นที่ร่วมกับชนชั้นนำ แล้วในท้ายที่สุดกลุ่มชนชั้นนำเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการพยุงสถาบันฯ ให้มีความเข้มแข็งและทำให้ตัวสถาบันฯ มีอำนาจชี้นำทั้งในทางเศรษฐกิจและในเชิงอุดมการณ์ สรุปเลยก็คือผลที่ได้จริงๆ แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประชาชนที่ได้ประโยชน์ไง ประโยชน์หลักมันตกอยู่ที่ตัวสถาบัน กลุ่มชนชั้นนำ กลุ่มทุน ซึ่งตอนโปรโมทเค้าไม่ได้พูดถึงจุดนี้เลย http://www.openbase.in.th/files/tbpj172.pdf
581 views ·

More from บัสไม่น่ารักรึเปล่า

เอามาสู้เด็กมันหน่อย 😏

1.43k views ·
ฉันทะเลาะกับหมาทุกวัน ทุกคนรู้ ข้างบ้านรู้ ฉันตะโกนเสียงดังตลอด ฉันจะไม่ยอมตามเช็ดฉี่มันหรอกค่ะ !!
517 views ·
ใครสนใจเกี่ยวกับประเด็น 4,000 โครงการ แนะนำเล่มนี้ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” แล้วจะเห็นภาพว่าโครงการเหล่านั้นไม่ได้เป็นแค่การพัฒนาหรือสร้างภาพลักษ์อย่าลืมว่าแรกเริ่มของโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงสงครามเย็น และแน่นอนว่ารอบข้างเราเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งศัตรูตัวร้ายในสายตาของคอมมิววนิสต์นอกจากทุนนิยมแล้วอีกอย่างก็คือระบอบกษัตริย์ ตัวโครงการนี้ในยุคแรกถึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดึงคนชายขอบที่มีแนวโน้มว่าจะฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ให้ยังอยู่กับระบอบกษัตริย์ แล้วอีกส่วนหนึ่งหลังพ้นช่วงสงครามเย็นมาแล้วเนี่ย พวกโครงการเหล่านี้มันยังถูกใช้ในการสร้างโครงข่ายในการสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มชนชั้นนำกับกลุ่มปัญญาชนที่อยู่ชายขอบซึ่งตัวกลุ่มปัญญาชนเหล่านี้เนี่ยแหละที่จะเป็ตัวช่วยในการ propaganda ให้กลุ่มคนที่มีสถานะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสังคม รู้สึกว่าได้อยู่ในพื้นที่ร่วมกับชนชั้นนำ แล้วในท้ายที่สุดกลุ่มชนชั้นนำเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการพยุงสถาบันฯ ให้มีความเข้มแข็งและทำให้ตัวสถาบันฯ มีอำนาจชี้นำทั้งในทางเศรษฐกิจและในเชิงอุดมการณ์ สรุปเลยก็คือผลที่ได้จริงๆ แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประชาชนที่ได้ประโยชน์ไง ประโยชน์หลักมันตกอยู่ที่ตัวสถาบัน กลุ่มชนชั้นนำ กลุ่มทุน ซึ่งตอนโปรโมทเค้าไม่ได้พูดถึงจุดนี้เลย http://www.openbase.in.th/files/tbpj172.pdf
581 views ·