Almost 200 Parmaliamentians and politicians of 23 countries decry "blatant violation of The Sino🇨🇳-British🇬🇧 Joint Declaration"

สมาชิกรัฐสภาและนักการเมืองอาวุโสมากกว่า 200 คนจาก 23 ประเทศร่วมแถลงประณาม 'กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกง (Hong Kong National Security Law)' ที่รัฐบาลปักกิ่งเป็นผู้ออกกฎหมาย ซึ่งขัดต่อเสรีภาพและได้ละเมิดคำมั่นสัญญาการปฏิญาณร่วมระหว่างจีน-อังกฤษ (The Sino–British Joint Declaration) ที่ฮ่องกงจะไม่ใช่ระบบสังคมนิยมแบบจีน และให้ฮ่องกงปกครองตนเองอย่างมีอิสระไม่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลา 50 ปี (จนถึงปี 2047) ตามกำหนดนโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ #Minds #MindsTH #Political #HongKong🇭🇰 #China🇨🇳

31Upvotes

More from Satoshi Stewart

What happened on China's🇨🇳 GDP?

516 views ·
วิธีป้องกันรัฐประหาร นี่เป็นเเค่การป้องกันใหม่ เเละยังไม่เต็มรูปเเบบ 1.ห้ามทหารยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 2. ให้อำนาจประชาชนโหวตปลดผ่านเสียงส่วนใหญ่ เมื่อเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนโหวตปลดเเล้ว ให้ถือว่าเป็นเด็ดขาด หากฝ่าฝืนไม่ยอมลงจากอำนาจให้ผู้มีหน้าที่บุกจับกุมทันที เพื่อป้องกันการตระเตรียมการก่อรัฐประหาร 3.จัดตั้งองค์กรป้องกันรัฐประหาร ให้มีอำนาจสอดส่องกองทัพ เเละมีอำนาจจับกุม บริหารผ่านประชาชนทุกคน เเละขับเคลื่อนโดยการโหวตของประชาชน 4.หากองค์กรหรือประชาชนรับรู้ว่าทหารคนใดยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ให้องค์กรป้องกันรัฐประหารบุกจับกุมเเละดำเนินคดีไปตามกฏหมายที่ร่างขึ้น 5.ไม่ให้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์โดยไม่มีการตรวจสอบ การจำหน่ายเเจกจ่ายต้องชี้เเจงต่อองค์กรเเละประชาชน เพื่อถามหาความเห็นชอบ เเละป้องการส่องสุมเตรียมการในการกระทำการ หากไม่เเจ้งเเละตรวจพบ ก็ให้ปลดเเละเอาผิดตามกฏหมายที่วางไว้ 6. จัดตั้งหน่วยจับตาดูหน่วยทหาร ทุกหน่วย ทุกกรมกองเพื่อสังเกตุพฤติกรรมกองทัพ ผ่านกล้องดาวเทียมโดยประชาชนมีสิทธิ์รู้ มีสิทธิ์เห็นพฤติกรรมนี้ด้วย เพื่อเป็นหูเป็นตาในการป้องกันเเละเเจ้งโดยตรงผ่านองค์กรป้องกันรัฐประหาร เพื่อให้ดำเนินการบุกจับกุมทันที 7.ประชาชนควบคุมองค์กร เเละบังคับบัญชาผ่านเสียงส่วนใหญ่ เเละมีอำนาจปลดผู้ปฏิบัติงานได้ผ่านการโหวตของเสียงส่วนใหญ่ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ เเละดำเนินไปตามกฏหมายที่ตั้งขึ้น 8.เพื่อความชัวในการดำเนินการนี้ให้องค์กรส่งสายลับไปเพื่อตรวจตราดู เเละหากมีการสั่งการก็เเสดงตัวจับกุมทันทีในระยะประชิด เเละหากยังปกครองโดยรัฐธรรมนูษอยู่ เผื่อในอนาคต ก็ให้บัญญัติตามรัฐธรรมนูญด้วยว่า ตัวบทนี้เป็นตัวกฏพิเศษ เเละมีการบริหารจัดการผ่านเสียงประชาชน เเละจัดตั้งเพื่อป้องกัน ปราบปราบรัฐประหารโดยเฉพาะ เเละผมคิดว่าถ้าอนาคตมีกฏนี้ขึ้น โดยใช้การโหวตจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเเบบนี้ รธน ทุกกฏคงเปลี่ยนเเปลงไปในรูปเเบบ อำนาจประชาชนสูงสุด บริหารผ่านการโหวต โดยรวมๆเเล้วผมดีไซน์คร่าวให้ประชาชนส่วนใหญ่ควบคุมกองทัพ บริหารจัดการผ่านเสียงโหวตประชาชนโดยตรง ผ่านการเเสดงผลผ่านระบบระบบนึง เเละให้ผลโหวตทุกการโหวตของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ให้ถือเป็นเด็ดขาดเเละบังคับใช้ทันที. #mindsth #army #coup #democracy #Thaipolitics
163 views ·

รู้หรือไม่? กดติดตามไม่ได้ กดถูกใจไม่ได้ แสดงความเห็นไม่ได้ เพราะอะไร ?

136 views ·

More from Satoshi Stewart

What happened on China's🇨🇳 GDP?

516 views ·
วิธีป้องกันรัฐประหาร นี่เป็นเเค่การป้องกันใหม่ เเละยังไม่เต็มรูปเเบบ 1.ห้ามทหารยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 2. ให้อำนาจประชาชนโหวตปลดผ่านเสียงส่วนใหญ่ เมื่อเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนโหวตปลดเเล้ว ให้ถือว่าเป็นเด็ดขาด หากฝ่าฝืนไม่ยอมลงจากอำนาจให้ผู้มีหน้าที่บุกจับกุมทันที เพื่อป้องกันการตระเตรียมการก่อรัฐประหาร 3.จัดตั้งองค์กรป้องกันรัฐประหาร ให้มีอำนาจสอดส่องกองทัพ เเละมีอำนาจจับกุม บริหารผ่านประชาชนทุกคน เเละขับเคลื่อนโดยการโหวตของประชาชน 4.หากองค์กรหรือประชาชนรับรู้ว่าทหารคนใดยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ให้องค์กรป้องกันรัฐประหารบุกจับกุมเเละดำเนินคดีไปตามกฏหมายที่ร่างขึ้น 5.ไม่ให้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์โดยไม่มีการตรวจสอบ การจำหน่ายเเจกจ่ายต้องชี้เเจงต่อองค์กรเเละประชาชน เพื่อถามหาความเห็นชอบ เเละป้องการส่องสุมเตรียมการในการกระทำการ หากไม่เเจ้งเเละตรวจพบ ก็ให้ปลดเเละเอาผิดตามกฏหมายที่วางไว้ 6. จัดตั้งหน่วยจับตาดูหน่วยทหาร ทุกหน่วย ทุกกรมกองเพื่อสังเกตุพฤติกรรมกองทัพ ผ่านกล้องดาวเทียมโดยประชาชนมีสิทธิ์รู้ มีสิทธิ์เห็นพฤติกรรมนี้ด้วย เพื่อเป็นหูเป็นตาในการป้องกันเเละเเจ้งโดยตรงผ่านองค์กรป้องกันรัฐประหาร เพื่อให้ดำเนินการบุกจับกุมทันที 7.ประชาชนควบคุมองค์กร เเละบังคับบัญชาผ่านเสียงส่วนใหญ่ เเละมีอำนาจปลดผู้ปฏิบัติงานได้ผ่านการโหวตของเสียงส่วนใหญ่ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ เเละดำเนินไปตามกฏหมายที่ตั้งขึ้น 8.เพื่อความชัวในการดำเนินการนี้ให้องค์กรส่งสายลับไปเพื่อตรวจตราดู เเละหากมีการสั่งการก็เเสดงตัวจับกุมทันทีในระยะประชิด เเละหากยังปกครองโดยรัฐธรรมนูษอยู่ เผื่อในอนาคต ก็ให้บัญญัติตามรัฐธรรมนูญด้วยว่า ตัวบทนี้เป็นตัวกฏพิเศษ เเละมีการบริหารจัดการผ่านเสียงประชาชน เเละจัดตั้งเพื่อป้องกัน ปราบปราบรัฐประหารโดยเฉพาะ เเละผมคิดว่าถ้าอนาคตมีกฏนี้ขึ้น โดยใช้การโหวตจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเเบบนี้ รธน ทุกกฏคงเปลี่ยนเเปลงไปในรูปเเบบ อำนาจประชาชนสูงสุด บริหารผ่านการโหวต โดยรวมๆเเล้วผมดีไซน์คร่าวให้ประชาชนส่วนใหญ่ควบคุมกองทัพ บริหารจัดการผ่านเสียงโหวตประชาชนโดยตรง ผ่านการเเสดงผลผ่านระบบระบบนึง เเละให้ผลโหวตทุกการโหวตของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ให้ถือเป็นเด็ดขาดเเละบังคับใช้ทันที. #mindsth #army #coup #democracy #Thaipolitics
163 views ·

รู้หรือไม่? กดติดตามไม่ได้ กดถูกใจไม่ได้ แสดงความเห็นไม่ได้ เพราะอะไร ?

136 views ·