คนได้ออกจากกะลาแล้วอ่ะเนาะ มันก็ยากที่จะไปบังคับให้กลับมาอยู่ในกะลาเดิมแล้ว งานนี้ยากหน่อยนะรบ.สลิ่ม ไล่เราออกจาก twitter ได้ เราย้ายมา minds ถ้าตามมาไล่เราจาก Minds เราก็จะไปหาที่อื่น ที่สามารถคิดและพูดได้อย่างเสรี อีกไม่มีวันจบ #mindsth
53Upvotes
25Reminds

More from 99H

รบ.คงเกลียดชาวทวิภพไปอีกนานนนน กูพึ่งจะไปดิวงานมาได้ พวกมึงย้ายหนีกูอีกแล้วววว #MindsTh
10 views ·
การปฏิรูปประเทศ ที่จะช่วยลดทอนปัญหา . - ระบบพวกพ้อง และระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ - ระบบอำนาจนิยมที่คนเป็นนายจะสั่งอะไรลูกน้องก็ได้ - ระบบอาวุโสที่เข้มข้น จนกลายเป็นอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น . ในสังคมไทย . สิ่งที่นิสิต นักศึกษา เริ่มต้น และพร้อมใจทำกันได้เลย ก็คือ การยกเลิกระบบ SOTUS และการรับน้องที่ใช้อำนาจนิยม และความรุนแรง ให้หมดไปในรุ่นของพวกเรา . โดยเปลี่ยนมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เคารพสิทธิเสรีภาพ และความแตกต่าง หลากหลายระหว่างกันแทน
9 views ·

More from 99H

รบ.คงเกลียดชาวทวิภพไปอีกนานนนน กูพึ่งจะไปดิวงานมาได้ พวกมึงย้ายหนีกูอีกแล้วววว #MindsTh
10 views ·
การปฏิรูปประเทศ ที่จะช่วยลดทอนปัญหา . - ระบบพวกพ้อง และระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ - ระบบอำนาจนิยมที่คนเป็นนายจะสั่งอะไรลูกน้องก็ได้ - ระบบอาวุโสที่เข้มข้น จนกลายเป็นอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น . ในสังคมไทย . สิ่งที่นิสิต นักศึกษา เริ่มต้น และพร้อมใจทำกันได้เลย ก็คือ การยกเลิกระบบ SOTUS และการรับน้องที่ใช้อำนาจนิยม และความรุนแรง ให้หมดไปในรุ่นของพวกเรา . โดยเปลี่ยนมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เคารพสิทธิเสรีภาพ และความแตกต่าง หลากหลายระหว่างกันแทน
9 views ·