รบ.คงเกลียดชาวทวิภพไปอีกนานนนน กูพึ่งจะไปดิวงานมาได้ พวกมึงย้ายหนีกูอีกแล้วววว #MindsTh
125Upvotes
50Reminds

More from KimHeeMo

05/20/2020 ที่ผู้บริหารทวิตเตอร์เอเซียแปซิฟิคบอกว่าพุทธิพงษ์และกระทรวงDEsเป็นพันธมิตรแค่เรื่องโควิดก็คือตอแหลทั้งเพนะครับ

34 views ·
Goodbye Twitter!!
We are experiencing a surge of Thai people seeking internet freedom. Welcome #mindsth
9 views ·

More from KimHeeMo

05/20/2020 ที่ผู้บริหารทวิตเตอร์เอเซียแปซิฟิคบอกว่าพุทธิพงษ์และกระทรวงDEsเป็นพันธมิตรแค่เรื่องโควิดก็คือตอแหลทั้งเพนะครับ

34 views ·
Goodbye Twitter!!
We are experiencing a surge of Thai people seeking internet freedom. Welcome #mindsth
9 views ·