สรุปแล้ว การสวรรคตของ ร.8 (ที่ 9 ยิงพี่ตัวเอง) สาเหตุไม่ได้มาจาก อุบัติเหตุ เพียงอย่างเดียว แต่มีการอยากชิงดีชิงเด่นแทรกเข้ามาด้วย #mindsth #findthetruth

thumb_upthumb_downchat_bubble
2upvotes
1remind