thumb_upthumb_downchat_bubble
88upvotes
9reminds

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: CẨM NANG CHỮA VIRUS CORONA VÀ CHỦNG MỚI NẾU BẠN LỠ BỊ NHIỄM Trước hết cần biết bây giờ bên Âu Châu dịch đang lây lan mạnh và ở Nam Hàn gần như vỡ trận… Chủng mới hiện nay đang xuất hiện ở nhiều nơi, không phải chủng cũ như ở Vũ Hán nữa. Thời gian ủ bện.h...See more

COVID 19: VIRUS CÓ ĐÁNG SỢ? Virus Vũ Hán nhân bản rất chậm so với virus flu - chậm hơn rất nhiều vì Error CorrEction (lỗi quy trình) ở Rna-seq data. Điều này giống như một đứa bé sinh ra đã bị "tàn tật" . Gọi con Vũ Hán là virus tàn tật là vì nó bị "error-correcting processes"...See more

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: CẨM NANG CHỮA VIRUS CORONA VÀ CHỦNG MỚI NẾU BẠN LỠ BỊ NHIỄM Trước hết cần biết bây giờ bên Âu Châu dịch đang lây lan mạnh và ở Nam Hàn gần như vỡ trận… Chủng mới hiện nay đang xuất hiện ở nhiều nơi, không phải chủng cũ như ở Vũ Hán nữa. Thời gian ủ bện.h...See more

COVID 19: VIRUS CÓ ĐÁNG SỢ? Virus Vũ Hán nhân bản rất chậm so với virus flu - chậm hơn rất nhiều vì Error CorrEction (lỗi quy trình) ở Rna-seq data. Điều này giống như một đứa bé sinh ra đã bị "tàn tật" . Gọi con Vũ Hán là virus tàn tật là vì nó bị "error-correcting processes"...See more