Phạm Nguyễn
  • verified_user
@dsthanh·

CON LỪA CÓ SỪNG! Người đàn ông nọ, mỗi sáng đi làm đều gặp một gã lạ mặt, gã chặn anh ta lại và nói vào mặt: - Đồ mọc sừng, mọc sừng... Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho người đàn ông bực bội, đâm ra nghi ngờ vợ. Tối đến sau khi đi làm về, anh ta gặng hỏi cô...See more

11upvotes

More from I (un)follow back

repeat
Theresa @tomtomandt
  • verified_user

Poor kitty can't eat the fish! #cats #all

repeat
ZedHed

Everyone's A Criminal John Stossel You probably broke the law today. https://www.youtube.com/watch?v=2zQrSNlLzQM #laws #corruption

repeat
Kate
  • verified_user

More from I (un)follow back

repeat
Theresa @tomtomandt
  • verified_user

Poor kitty can't eat the fish! #cats #all

repeat
ZedHed

Everyone's A Criminal John Stossel You probably broke the law today. https://www.youtube.com/watch?v=2zQrSNlLzQM #laws #corruption

repeat
Kate
  • verified_user