Đèn Cù – Trần Đĩnh – Tập 1 “Có thể Đèn Cù sẽ không hấp dẫn những độc giả khác như tôi bởi các nhân vật trong cuốn sách hoàn toàn xa lạ với họ hoặc vì họ không quan tâm đến chính trị. Nhưng với tôi, người coi việc chống Cộng sản Việt Nam như ý nghĩa chính của cuộc đòi mình thì...See more

Get replies from creators like HoangLam

thumb_upthumb_downchat_bubble