BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập II - QUYỀN BÍNH PHẦN III: Dấu ấn Nguyễn Văn Linh Tóm tắt Chương 12: Cởi trói Thời kỳ “trăng mật” của TBT Nguyễn Văn Linh, vai trò của ông trong việc mở ra một không gian tự do hơn cho báo chí, văn nghệ và xét lại vụ Nhân văn Giai phẩm...See more

Get replies from creators like HoangLam

thumb_upthumb_downchat_bubble

More from HoangLam

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 11 (Phần 2/2) Tiếp theo (Phần 1/2) 574 Ngô Điền, 1992, trang 65. 575 Sđd, trang 76. 576 Pen Sovan bị đưa trở lại Hà Nội giam giữ cho tới ngày 25-1-1992. 577 Theo Tướng Lê Đức Anh: “Trở về Hà Nội, Bộ Chính trị họp bàn xét vụ...See more

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 10 (Phần 2/2) Tiếp theo (Phần 1/2) Tại Hội nghị Tổ chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ VI, diễn ra vào tháng 4- 1986, ông Lê Đức Thọ gián tiếp chỉ trích Lê Duẩn: “Lâu nay nói đường lối đại thể đúng, cụ thể sai. Nói như vậy...See more

More from HoangLam

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 11 (Phần 2/2) Tiếp theo (Phần 1/2) 574 Ngô Điền, 1992, trang 65. 575 Sđd, trang 76. 576 Pen Sovan bị đưa trở lại Hà Nội giam giữ cho tới ngày 25-1-1992. 577 Theo Tướng Lê Đức Anh: “Trở về Hà Nội, Bộ Chính trị họp bàn xét vụ...See more

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 10 (Phần 2/2) Tiếp theo (Phần 1/2) Tại Hội nghị Tổ chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ VI, diễn ra vào tháng 4- 1986, ông Lê Đức Thọ gián tiếp chỉ trích Lê Duẩn: “Lâu nay nói đường lối đại thể đúng, cụ thể sai. Nói như vậy...See more