BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 11 (Phần 1/2) Campuchia Dù muốn hay không, Campuchia đã “nằm trong một trang sử” của Việt Nam. Không gian chiến tranh trong thập niên 1980s và cách mà Việt Nam đã làm để thoát ra khỏi hai cuộc chiến: Biên giới phía Bắc và...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble

More from HoangLam

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 10 (Phần 2/2) Tiếp theo (Phần 1/2) Tại Hội nghị Tổ chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ VI, diễn ra vào tháng 4- 1986, ông Lê Đức Thọ gián tiếp chỉ trích Lê Duẩn: “Lâu nay nói đường lối đại thể đúng, cụ thể sai. Nói như vậy...See more

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 9 Xé Rào Chính sách kinh tế kế hoạch hóa và sản xuất lớn nhằm “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN” đã dẫn đất nước đến chỗ kiệt quệ. Người dân và chính quyền các địa phương, thay vì tuân thủ các nguyên tắc của nền...See more

More from HoangLam

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 10 (Phần 2/2) Tiếp theo (Phần 1/2) Tại Hội nghị Tổ chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ VI, diễn ra vào tháng 4- 1986, ông Lê Đức Thọ gián tiếp chỉ trích Lê Duẩn: “Lâu nay nói đường lối đại thể đúng, cụ thể sai. Nói như vậy...See more

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 9 Xé Rào Chính sách kinh tế kế hoạch hóa và sản xuất lớn nhằm “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN” đã dẫn đất nước đến chỗ kiệt quệ. Người dân và chính quyền các địa phương, thay vì tuân thủ các nguyên tắc của nền...See more