NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (phần 12) Sự ngụy tạo về "Mùa Thu Độc Lập" Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Đảng cộng sản và ông Hồ Chí Minh đã nắm quyền cai trị bằng dấu mốc “cướp chính quyền” và sau đó đã duy trì quyền lực bằng mọi thủ đoạn mị dân. Cho đến nay, nhờ vào đội ngũ...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
3upvotes

More from HoangLam

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ trước năm 2049 Ảnh minh họa. Nguồn: Fen Li/Getty Images Hồi năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa hẹn rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ mang lại những thành công vĩ đại trước hai buổi lễ kỷ niệm một trăm năm sắp tới vào năm 2021 và...See more

Ai đã bảo kê cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến? (Phần 3) Tiếp theo phần 1 và phần 2 Buôn thuốc giả, hối lộ, thông đồng, bắt tay nhau đưa thuốc vào các bệnh viện lớn hàng đầu trên cả nước, mua chuộc bác sĩ để điều trị cho các bệnh nhân ung thư, là tội ác Trời đất không dung...See more

More from HoangLam

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ trước năm 2049 Ảnh minh họa. Nguồn: Fen Li/Getty Images Hồi năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa hẹn rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ mang lại những thành công vĩ đại trước hai buổi lễ kỷ niệm một trăm năm sắp tới vào năm 2021 và...See more

Ai đã bảo kê cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến? (Phần 3) Tiếp theo phần 1 và phần 2 Buôn thuốc giả, hối lộ, thông đồng, bắt tay nhau đưa thuốc vào các bệnh viện lớn hàng đầu trên cả nước, mua chuộc bác sĩ để điều trị cho các bệnh nhân ung thư, là tội ác Trời đất không dung...See more