Ai tạo thế cho doanh nghiệp độc quyền tăng giá thuốc? Kỳ 3: Đường dây ma quỷ muốn được cấp một số đăng ký độc quyền lưu hành một tên thuốc tại việt nam, theo quy định thì chỉ nộp 200 usd lệ phí, nhưng thực tế phải tốn từ 1.000-2.000 usd... kỳ 3: đường dây ma quỷ "giá thuốc...See more

Get replies from creators like HoangLam

thumb_upthumb_downchat_bubble
1upvote

More from HoangLam

Ai tạo thế cho doanh nghiệp độc quyền tăng giá thuốc? Kỳ 2: Bí ẩn giá thuốc Từ hãng bào chế cho đến người bệnh ở Việt Nam, một viên (lọ, ống...) thuốc chữa bệnh phải đi qua một mê hồn trận cực kỳ rối rắm với vô số các tầng nấc của lòng tham, cơ chế quan liêu và tình trạng suy...See more

Ai tạo thế cho doanh nghiệp độc quyền tăng giá thuốc? Những kẽ hở về luật pháp cũng như sự bất lực, vô trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc các công ty dược nước ngoài thao túng thị trường tân dược Việt Nam. Kỳ 1: Zuellig Pharma -...See more

Bản chất tử thần của Nguyễn Thị Kim Tiến thể hiện qua những câu nói CTV Danlambao - Chính trường và xã hội Việt Nam trong thời gian qua rất sôi động với nhiều sự kiện thu hút sự quan tâm dư luận trong và ngoài nước. Lò cộng sản của Nguyễn Phú Trọng đang tạo ra sức nóng khủng...See more

More from HoangLam

Ai tạo thế cho doanh nghiệp độc quyền tăng giá thuốc? Kỳ 2: Bí ẩn giá thuốc Từ hãng bào chế cho đến người bệnh ở Việt Nam, một viên (lọ, ống...) thuốc chữa bệnh phải đi qua một mê hồn trận cực kỳ rối rắm với vô số các tầng nấc của lòng tham, cơ chế quan liêu và tình trạng suy...See more

Ai tạo thế cho doanh nghiệp độc quyền tăng giá thuốc? Những kẽ hở về luật pháp cũng như sự bất lực, vô trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc các công ty dược nước ngoài thao túng thị trường tân dược Việt Nam. Kỳ 1: Zuellig Pharma -...See more

Bản chất tử thần của Nguyễn Thị Kim Tiến thể hiện qua những câu nói CTV Danlambao - Chính trường và xã hội Việt Nam trong thời gian qua rất sôi động với nhiều sự kiện thu hút sự quan tâm dư luận trong và ngoài nước. Lò cộng sản của Nguyễn Phú Trọng đang tạo ra sức nóng khủng...See more