Chân dung anh hùng – Đại biểu Quốc hội (Bài 1) Bài 1. Từ truyền thông lề phải I. Giới thiệu Việt Nam hiện đại có nhiều điều mà cả thế giới không thể sánh được. Chẳng hạn, có tướng nhiều nhất thế giới, nhiều hơn cả những quốc gia đông dân và có nền quốc phòng hàng đầu hành...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
2upvotes

More from HoangLam

Dưới đầu đề “Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập”, bài này được nhà văn Phùng Quán viết cách đây đúng một năm. Tác giả đã gửi ngay cho báo Văn Nghệ, nhưng cho đến đến nay vẫn chưa thấy đăng. Diễn Đàn công bố tài liệu này, trước hết vì giá trị văn...See more

LỪA DỐI CẤP NHÀ NƯỚC PHẠM ĐÌNH TRỌNG 1. Tán phượng bên ao cá đã lập lòe đỏ lửa. Tháng năm, tháng có ngày sinh lại đến. Năm sinh nhật có số không (0) ở cuối được coi là năm chẵn, số năm (5) là nửa chẵn. Tháng năm năm nay, 1965, bước vào tuổi bảy nhăm, sinh nhật nửa chẵn. Cũng là...See more

Cảnh báo việc Việt Nam nêu số tăng GDP hào nhoáng 25,4% Bản quyền hình ảnh GETTY IMAGES Image caption - Xây dựng và phát triển hạ tầng chiếm tỉ trọng đáng kể trong GDP của Việt Nam Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế Tổng sản lượng quốc nội (GDP) là phạm trù kinh tế được hầu hết...See more

More from HoangLam

Dưới đầu đề “Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập”, bài này được nhà văn Phùng Quán viết cách đây đúng một năm. Tác giả đã gửi ngay cho báo Văn Nghệ, nhưng cho đến đến nay vẫn chưa thấy đăng. Diễn Đàn công bố tài liệu này, trước hết vì giá trị văn...See more

LỪA DỐI CẤP NHÀ NƯỚC PHẠM ĐÌNH TRỌNG 1. Tán phượng bên ao cá đã lập lòe đỏ lửa. Tháng năm, tháng có ngày sinh lại đến. Năm sinh nhật có số không (0) ở cuối được coi là năm chẵn, số năm (5) là nửa chẵn. Tháng năm năm nay, 1965, bước vào tuổi bảy nhăm, sinh nhật nửa chẵn. Cũng là...See more

Cảnh báo việc Việt Nam nêu số tăng GDP hào nhoáng 25,4% Bản quyền hình ảnh GETTY IMAGES Image caption - Xây dựng và phát triển hạ tầng chiếm tỉ trọng đáng kể trong GDP của Việt Nam Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế Tổng sản lượng quốc nội (GDP) là phạm trù kinh tế được hầu hết...See more