play_circle_outline

thumb_up22thumb_downchat_bubble2

More from Dobromir Sośnierz

play_circle_outline

Film z nagraniem tego przemówienia został usunięty najpierw z Facebooka, a potem z YouTube za „mowę nienawiści”. Po usunięciu przez FB (19 marca) i odrzuceniu odwołania (21 marca), zamieściłem na swojej stronie poniższy wpis, który niemal natychmiast również został usunięty (24 marca) i który już w marcu zawiesiłem na tym portalu (https://www.minds.com/newsfeed/956468942665830400?referrer=dobromirsosnierz)..To pokazuje, że z ludźmi obrażonymi na rzeczywistość nie ma i nie może być żadnej debaty. Jeśli ktoś odmawia przyjęcia do wiadomości, że homoseksualizm jest zaburzeniem, to będzie się starał zagłuszyć dyskusję na ten temat, bo urojenia źle znoszą konfrontację z realiami. Krytyka będzie więc sprowadzana do „nienawiści”, bo nie mając racji, łatwiej rozmawiać o emocjach niż o faktach. Zdarzenie, do którego się odnoszę w wystąpieniu jest opisane np. tutaj: https://dorzeczy.pl/swiat/93189/Policja-aresztowala-kobiete-ktora-transseksualiste-nazwala-mezczyzna.html Podobnie jak w przypadku feministek, homoseksualiści i inni dewianci przeszli z pozycyj obronnych do ofensywnych, z ukrywającej się mniejszości, stali się rozpanoszoną szlachtą nowego porządku świata, której nie można nazwać po imieniu, jeśli sobie tego nie życzy. Sprawa jest na tyle oczywista, że nie ma się co nadmiernie rozgadywać. Przytoczę tylko małą próbkę w postaci p. 12 przyjętej rezolucji: „[PE] wzywa Komisję do ujęcia w swoich przyszłych pracach nad prawami osób LGBTI perspektywy przekrojowej, do uwzględnienia doświadczeń związanych z dyskryminacją intersekcjonalną, której doświadczają marginalizowane osoby LGBTI, oraz do opracowania środków w celu zaspokojenia ich szczególnych potrzeb, w tym poprzez udostępnienie finansowania na specjalne sieci wsparcia dla marginalizowanych grup LGBTI;” ____________________ [TEKST WYSTĄPIENIA]: Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby w Unii Europejskiej martwić się o prawa osób z dysfunkcjami seksualności czyli tzw. LGBTIQXYZ i tam tak dalej. Już w tej chwili jest to grupa, której poświęcamy nadmiernie dużo uwagi, zwłaszcza w zestawieniu z jej znaczeniem w społeczeństwie, i ciesząca się nawet pewnymi przywilejami. Bo niedawno w Wielkiej Brytanii doszło do tego, na przykład, że policja napadła w domu i aresztowała kobietę tylko dlatego, że w internecie nazwała facetem, no... faceta, który wcześniej wyciął sobie klejnoty i zmienił płeć w papierach. Jeśli ktoś myśli, że wycinając sobie to i przyszywając coś innego, zmienia płeć, no to oczywiście ma prawo tak myśleć, ale ktoś inny z drugiej strony ma prawo myśleć coś innego. I ma prawo takie poglądy wyrażać w sieci i nie tylko. A to, co próbujecie robić, to jest zastraszanie ludzi. To co próbuje robić rządząca Unią Europejską obyczajowa lewica, to jest cenzura, tłumienie siłą krytyki i terroryzowanie społeczeństwa. ________________ PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0014/2019 zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu w sprawie przyszłości wykazu działań na rzecz osób LGBTI (2019–2024) (2019/2573(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2019-0127+0+DOC+XML+V0//PL Parlament Europejski Strasburg, 12 II AD 2019

549 views · Aug 22nd, 2019
Pilne ! Kto chce dorobić na wyborach i przy okazji przypilnować, żeby cuda nad urną się nie wydarzyły, wchodzi na stronę https://komisje.info/. Jeśli komuś nie działa — bo dostałem już takie komentarze — proszę od razu podać na czym polega problem, czy wyświetla się jakiś komunikat o błędzie, jaki system / urządzenie / przeglądarka.
148 views · Aug 15th, 2019

Moje oświadczenie usunięte wczoraj z FB... Drogi Facebooku ! Z cały szacunkiem należy stwierdzić, że homoseksualizm JEST dewiacją, a więc biologicznie niewłaściwym ukierunkowaniem popędu płciowego. Nic na to nie poradzę, po prostu fakt, że tak ukierunkowany popęd płciowy prowadzi do poszukiwania partnera niezdolnego do spłodzenia potomstwa z osobą poszukującą — a w konsekwencji do jej genetycznej śmierci — determinuje wniosek, że to ukierunkowanie jest niewłaściwe (obniża wartość przystosowawczą osobnika). Mówiąc proś ciej popęd płciowy skierowany na osoby tej samej płci nie spełnia swojej biologicznej funkcji, jaką jest skłonienie osobnika do spłodzenia potomstwa. Nie rozumiem, co to ma wspólnego z nienawiścią. Ze zdania „homoseksualizm jest dewiacją” w żaden sposób nie wynika zdanie „nienawidzę homoseksualistów”. Tak samo jak ze zdania „rotacyzm jest wadą wymowy” nie wynika zdanie „nienawidzę rerających”. Tak, to moja wada wymowy — i nie będę z tego powodu twierdził, że nie jest to wada, tylko „inna orientacja ortofoniczna”. Zgodziliśmy się w Europie zaprzestać represjonowania homoseksualizmu (słusznie !), ale oczekujemy, że homoseksualiści uszanują nasze prawo do wyrażania swoich ocen moralnych albo stwierdzania faktów biologicznych — nawet wtedy, jeśli uważają, że się mylimy. Bo ja jestem gotowy bronić prawa homoseksualistów (i nie tylko) do czynienia tych swoich bezeceństw i opowiadania nonsensów — chociaż jestem przekonany, że głęboko się mylą, twierdząc, że homoseksualizm nie jest odchyleniem od normy — ale oczekuję, że oni również uszanują moje prawo do nazywania tego bezeceństwami i bzdurami. A kto nie szanuje wolności innych, sam na nią nie zasługuje ! Obawiam się, że homolobby doigra się poważnych problemów dla swoich ulubieńców, jeśli dalej będzie tak ostro grało. Już teraz wkurzony Grzegorz Braun zaczyna proponować powrót do penalizacji homoseksualizmu. Akcja powoduje reakcję, eskalowanie konfliktu przez terroryzowanie całego świata poprawnością polityczną doprowadzi w końcu do gwałtownej odpowiedzi. #politics #lgbtIqXYZ #freedom #freedomofSpeech #wolność #korwin #konfederacja #polexit

1.12k views · Mar 24th, 2019

More from Dobromir Sośnierz

play_circle_outline

Film z nagraniem tego przemówienia został usunięty najpierw z Facebooka, a potem z YouTube za „mowę nienawiści”. Po usunięciu przez FB (19 marca) i odrzuceniu odwołania (21 marca), zamieściłem na swojej stronie poniższy wpis, który niemal natychmiast również został usunięty (24 marca) i który już w marcu zawiesiłem na tym portalu (https://www.minds.com/newsfeed/956468942665830400?referrer=dobromirsosnierz)..To pokazuje, że z ludźmi obrażonymi na rzeczywistość nie ma i nie może być żadnej debaty. Jeśli ktoś odmawia przyjęcia do wiadomości, że homoseksualizm jest zaburzeniem, to będzie się starał zagłuszyć dyskusję na ten temat, bo urojenia źle znoszą konfrontację z realiami. Krytyka będzie więc sprowadzana do „nienawiści”, bo nie mając racji, łatwiej rozmawiać o emocjach niż o faktach. Zdarzenie, do którego się odnoszę w wystąpieniu jest opisane np. tutaj: https://dorzeczy.pl/swiat/93189/Policja-aresztowala-kobiete-ktora-transseksualiste-nazwala-mezczyzna.html Podobnie jak w przypadku feministek, homoseksualiści i inni dewianci przeszli z pozycyj obronnych do ofensywnych, z ukrywającej się mniejszości, stali się rozpanoszoną szlachtą nowego porządku świata, której nie można nazwać po imieniu, jeśli sobie tego nie życzy. Sprawa jest na tyle oczywista, że nie ma się co nadmiernie rozgadywać. Przytoczę tylko małą próbkę w postaci p. 12 przyjętej rezolucji: „[PE] wzywa Komisję do ujęcia w swoich przyszłych pracach nad prawami osób LGBTI perspektywy przekrojowej, do uwzględnienia doświadczeń związanych z dyskryminacją intersekcjonalną, której doświadczają marginalizowane osoby LGBTI, oraz do opracowania środków w celu zaspokojenia ich szczególnych potrzeb, w tym poprzez udostępnienie finansowania na specjalne sieci wsparcia dla marginalizowanych grup LGBTI;” ____________________ [TEKST WYSTĄPIENIA]: Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby w Unii Europejskiej martwić się o prawa osób z dysfunkcjami seksualności czyli tzw. LGBTIQXYZ i tam tak dalej. Już w tej chwili jest to grupa, której poświęcamy nadmiernie dużo uwagi, zwłaszcza w zestawieniu z jej znaczeniem w społeczeństwie, i ciesząca się nawet pewnymi przywilejami. Bo niedawno w Wielkiej Brytanii doszło do tego, na przykład, że policja napadła w domu i aresztowała kobietę tylko dlatego, że w internecie nazwała facetem, no... faceta, który wcześniej wyciął sobie klejnoty i zmienił płeć w papierach. Jeśli ktoś myśli, że wycinając sobie to i przyszywając coś innego, zmienia płeć, no to oczywiście ma prawo tak myśleć, ale ktoś inny z drugiej strony ma prawo myśleć coś innego. I ma prawo takie poglądy wyrażać w sieci i nie tylko. A to, co próbujecie robić, to jest zastraszanie ludzi. To co próbuje robić rządząca Unią Europejską obyczajowa lewica, to jest cenzura, tłumienie siłą krytyki i terroryzowanie społeczeństwa. ________________ PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0014/2019 zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu w sprawie przyszłości wykazu działań na rzecz osób LGBTI (2019–2024) (2019/2573(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2019-0127+0+DOC+XML+V0//PL Parlament Europejski Strasburg, 12 II AD 2019

549 views · Aug 22nd, 2019
Pilne ! Kto chce dorobić na wyborach i przy okazji przypilnować, żeby cuda nad urną się nie wydarzyły, wchodzi na stronę https://komisje.info/. Jeśli komuś nie działa — bo dostałem już takie komentarze — proszę od razu podać na czym polega problem, czy wyświetla się jakiś komunikat o błędzie, jaki system / urządzenie / przeglądarka.
148 views · Aug 15th, 2019

Moje oświadczenie usunięte wczoraj z FB... Drogi Facebooku ! Z cały szacunkiem należy stwierdzić, że homoseksualizm JEST dewiacją, a więc biologicznie niewłaściwym ukierunkowaniem popędu płciowego. Nic na to nie poradzę, po prostu fakt, że tak ukierunkowany popęd płciowy prowadzi do poszukiwania partnera niezdolnego do spłodzenia potomstwa z osobą poszukującą — a w konsekwencji do jej genetycznej śmierci — determinuje wniosek, że to ukierunkowanie jest niewłaściwe (obniża wartość przystosowawczą osobnika). Mówiąc proś ciej popęd płciowy skierowany na osoby tej samej płci nie spełnia swojej biologicznej funkcji, jaką jest skłonienie osobnika do spłodzenia potomstwa. Nie rozumiem, co to ma wspólnego z nienawiścią. Ze zdania „homoseksualizm jest dewiacją” w żaden sposób nie wynika zdanie „nienawidzę homoseksualistów”. Tak samo jak ze zdania „rotacyzm jest wadą wymowy” nie wynika zdanie „nienawidzę rerających”. Tak, to moja wada wymowy — i nie będę z tego powodu twierdził, że nie jest to wada, tylko „inna orientacja ortofoniczna”. Zgodziliśmy się w Europie zaprzestać represjonowania homoseksualizmu (słusznie !), ale oczekujemy, że homoseksualiści uszanują nasze prawo do wyrażania swoich ocen moralnych albo stwierdzania faktów biologicznych — nawet wtedy, jeśli uważają, że się mylimy. Bo ja jestem gotowy bronić prawa homoseksualistów (i nie tylko) do czynienia tych swoich bezeceństw i opowiadania nonsensów — chociaż jestem przekonany, że głęboko się mylą, twierdząc, że homoseksualizm nie jest odchyleniem od normy — ale oczekuję, że oni również uszanują moje prawo do nazywania tego bezeceństwami i bzdurami. A kto nie szanuje wolności innych, sam na nią nie zasługuje ! Obawiam się, że homolobby doigra się poważnych problemów dla swoich ulubieńców, jeśli dalej będzie tak ostro grało. Już teraz wkurzony Grzegorz Braun zaczyna proponować powrót do penalizacji homoseksualizmu. Akcja powoduje reakcję, eskalowanie konfliktu przez terroryzowanie całego świata poprawnością polityczną doprowadzi w końcu do gwałtownej odpowiedzi. #politics #lgbtIqXYZ #freedom #freedomofSpeech #wolność #korwin #konfederacja #polexit

1.12k views · Mar 24th, 2019