NHỮNG KẺ PHÁT HÀNH BỘ PHIM THE VIETNAM WAR LÀ NHỮNG KẺ THÂN CỘNG, ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI PHẢN CHIẾN NÓI KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT. KHÔNG AI NÓI ĐÚNG SỰ THẬT BẰNG CHÍNH NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRONG CUỘC CHIẾN. NHỮNG BẢN TÌNH CA KHẮC KHOẢI ĐỢI CHỜ, CỦA NHỮNG NGƯỜI MẸ, NGƯỜI VỢ, NGƯỜI THÂN CHỜ CHỒNG,...See more

https://m.youtube.com/watch?v=_AEasLp6zXc Cuộc chiến Việt Nam dù đã chấm dứt hơn 40 năm, nhưng vẫn được nhìn bằng nhiều lăng kính khác nhau. Cách đây hai năm, một bộ phim về chiến tranh Việt Nam : The Vietnam War được phát hành đã gây nhiều phản ảnh khác nhau từ người xem. Hai năm sau, một nhóm người bắt tay thực hiện một cuốn phim khác về chiến tranh Việt Nam mang tên : The Vietnam War Through Our Eyes (Chiến tranh Việt Nam Dưới Cái Nhìn Của Chúng Tôi) với mong muốn bổ túc những tiếng nói đã không có cơ hội góp phần trong phim The Vietnam War.

Get replies from creators like Conthocon

thumb_upthumb_downchat_bubble
612upvotes
168reminds

More from Conthocon

THẰNG cộng em LÀ BẠN NỐI KHỐ VỚI THẰNG cộng anh, MÀ KHÔNG BIẾT BẢN TÍNH CỦA CỘNG SẢN LÀ KHÔNG BAO GIỜ CHÚNG NHẢ MIẾNG MỒI BÉO BỞ RA À.

Chẳng có gì đáng để giới chóp bu Việt Nam ăn mừng trước tin tức Trung Quốc rút tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 khỏi Bãi Tư Chính vào ngày 7/8/2019. Bởi mối đe dọa chủ quyền biển vẫn còn gần như nguyên vẹn khi vẫn còn vài tàu hải cảnh hộ tống cho Hải Dương 8 lảng vảng tại khu...See more

CHẮC TẠI THẰNG cộng anh SANG NHÀ THẰNG cộng em THU GOM VÀNG, NÊN HÔM NAY VÀNG VỌT LÊN CAO DỮ DỘI!

Người Trung Quốc có câu "Thịnh thế trữ đồ cổ, Loạn thế trữ kim ngân" - Trung Cộng theo chân Nga, thu mua tích trữ vàng phòng bị cho chiến tranh https://m.bizlive.vn/vang-tien/trung-quoc-khong-ngung-mua-gom-vang-de-ung-pho-voi-chien-tranh-thuong-mai-3516394.html Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mua thêm vàng trong tháng 7/2019, như vậy xu thế mua vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vẫn tiếp diễn tính từ cuối tháng 12/2018.

More from Conthocon

THẰNG cộng em LÀ BẠN NỐI KHỐ VỚI THẰNG cộng anh, MÀ KHÔNG BIẾT BẢN TÍNH CỦA CỘNG SẢN LÀ KHÔNG BAO GIỜ CHÚNG NHẢ MIẾNG MỒI BÉO BỞ RA À.

Chẳng có gì đáng để giới chóp bu Việt Nam ăn mừng trước tin tức Trung Quốc rút tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 khỏi Bãi Tư Chính vào ngày 7/8/2019. Bởi mối đe dọa chủ quyền biển vẫn còn gần như nguyên vẹn khi vẫn còn vài tàu hải cảnh hộ tống cho Hải Dương 8 lảng vảng tại khu...See more

CHẮC TẠI THẰNG cộng anh SANG NHÀ THẰNG cộng em THU GOM VÀNG, NÊN HÔM NAY VÀNG VỌT LÊN CAO DỮ DỘI!

Người Trung Quốc có câu "Thịnh thế trữ đồ cổ, Loạn thế trữ kim ngân" - Trung Cộng theo chân Nga, thu mua tích trữ vàng phòng bị cho chiến tranh https://m.bizlive.vn/vang-tien/trung-quoc-khong-ngung-mua-gom-vang-de-ung-pho-voi-chien-tranh-thuong-mai-3516394.html Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mua thêm vàng trong tháng 7/2019, như vậy xu thế mua vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vẫn tiếp diễn tính từ cuối tháng 12/2018.