Mimi khan🙈

@mimikhan
Follow back I love nature + photography
location_onIslamabad
Subscribers2k
Subscriptions2k
Views103.18k
Tàng thức là thức căn bản. Một trong các tác dụng của Tàng thức là biến hiện (biểu hiện ra, đồng thời làm biến chuyển). Tàng thức biến hiện ra sinh mạng (căn thân) và hoàn cảnh trong đó sinh mạng sống (khí thế gian). Tàng thức có 3 nhiệm vụ: Thứ nhất, nó chứa đựng và bảo tồn tất cả các hạt giống hay chủng tử của những gì ta trải qua. Những hạt giống trong tàng thức là biểu hiện của tất cả những gì ta đã làm, đã kinh nghiệm, đã có nhận thức hoặc có tri giác. Tàng thức thu hút tất cả các hạt giống đó, giống như nam châm hút các miếng sắt vậy. Thứ hai, tàng thức cũng chính là các hạt giống. Viện bảo tàng không phải chỉ là các căn nhà nhiều tầng. Nó cũng là những tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong đó. Tàng thức cũng vậy, nó không phải chỉ là kho chứa hạt giống mà nó cũng là những hạt giống trong kho. Hạt giống có thể khác với kho chứa, nhưng ta chỉ tìm thấy hạt giống trong kho chứa mà thôi. Khi bạn có một rổ táo, những trái táo khác với cái rổ. Khi rổ trống không, bạn không thể gọi nó là rổ táo được. Tàng thức vừa là kho chứa, vừa là những hạt giống có trong kho. Và khi nói tới thức, là ta muốn nói tới cả hai: chủ thể và đối tượng của thức. Công năng thứ ba của tàng thức là chứa đựng những luyến ái về cái tôi. Tàng thức là tâm căn bản. Tàng là cất giữ, gồm chủ thể cất giữ và đối tượng cất giữ. Tâm căn bản cũng có tên khác là nhất thiết chủng thức nghĩa là gồm tất cả các hạt giống. Một tên khác nữa của Tâm là ngã ái chấp tàng. Lý do có tên này là vì Tàng Thức bị Mạt-na thức nhận lầm làm cái ngã, cái ta. Tàng thức vì vậy đôi khi bị kẹt và mất tự do. Tàng thức trở nên đối tượng của sự thương yêu, chấp chước. Sự thương yêu và chấp chước, dính mắc do Mạt-na chủ trương gọi là ngã ái. Tàng thức, đối tượng của sự dính mắc, gọi là ngã ái chấp tàng.
I'm gamer and bookworm, love nature.
This page is a fanpage for Asian Men. (Photos and Videos are all creditted to its owners)
Disposal Vape provides you with a good and high quality vaping experience. We simply provide the best products available in the market along with the service every vapor needs! For more detail visit our website.
Location
Islamabad
Joined
Oct 2020
Groups
Channel Views
103.18k
Subscribers
Subscriptions