ไม่มีประโยชน์​แล้วยังเป็นภาระ และตัวถ่วง​ควาเจริญ

I hear too....

thumb_up12thumb_downchat_bubble