#สระบุรีไม่เอาเผด็จการ

มีเวทีปราศรัย ทีมพยาบาล ทีมการ์ดอาสา ทีมสนับสนุนผู้จัดงานทุกอำเภอรวมกัน 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 ❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

thumb_up22thumb_downchat_bubble